مایندیار
زبان بدن زنی که دوستت دارد

زبان بدن زنی که دوستت دارد

مقدمه می دانیم که افراد خصوصا بانوان به هنگام عاشقی نیز واکنش های رفتاری خاصی را از خود نشان می دهند که به ان ها زبان بدن می گویند.. جالب توجه است که زبان بدن زنی که دوستت دارد نیز با زبان بدن سایر بانوان متفاوت می باشد حتی زبان بدن زن در برابر مرد مورد علاقه اش می تواند متفاوت با زبان بدن اش در مقابل فرد دیگری باشد.. بنابراین با شناخت زبان بدن زنی که شما را دوست دارد می توانید از میزان علاقه و عشق او نسبت به خود مطمئن شوید تنها کافیست با تمرکز بیشتری به نوع رفتارها و حرکات وی توجه کنید.

زبان بدن زنی که دوستت دارد چگونه است؟

شاید تا به امروز به اهمیت زبان بدن افراد خصوصا بانوان توجه نداشته اید در حالی که اگر می خواهید بدانید زنی که به او علاقمند هستید شما را دوست دارد یا خیر به زبان بدن او توجه کنید..

لذا زبان بدن زنی که دوستت دارد از زبان بدن سایر بانوان متفاوت می باشد چرا که زنان عاشق ناخودآگاه یا حتی خودآگاه نیز از حرکاتی استفاده می نمایند که به نوعی نشان دهند طرف مقابلشان را دوست دارند.

در ادامه نیز به نکات بیشتری در اینباره اشاره می کنیم.

نشانه های رفتاری زنی که شما را دوست دارد

 • نزدیک بودن به شما
 • آرام و قرار نداشتن
 • نحوه ارتباط چشمی زن با شما
 • گشاد شدن مردمک چشم
 • لمس گردن یا موها
 • زنی که شما را دوست دارد خجالتی است
 • استفاده از لب ها
 • ناخواسته به شما خیره شده یا از نگاه به شما اجتناب می ورزد
 • تند نفس کشیدن
 • خندیدن به هنگام حرف های مرد
 • توجه مستمر به مرد
 • حالات رفتاری اش را در مقابل مرد تغییر می دهد
 • با همه جدی ولی با شما راحت و صمیمی است
 • صحبت کردن با مرد درباره علایق وی
 • حساس بودن بر روی مرد
 • و..

1.نزدیک بودن به شما

زبان بدن زنی که دوستت دارد طوری است که انگار علاقه دارد به شما نزدیک تر شود فرضا اگر بر روی یک مبل و کاناپه نشسته باشید تمایل دارد به شما نزدیک تر شود.

2.آرام و قرار نداشتن

زنی که شما را دوست دارد نمی تواند به آرامی در یکجا بنشیند بلکه سعی می کند با موها یا جواهرات خود به هنگامی در کنار مرد مورد علاقه اش است، بازی کند تا نظر و توجه مرد را جلب کند.

می دانیم که اکسسوری بسیار بر جذابیت آدمی تاثیر گذار است بنابراین اگر زنی نزد مردی مدام به اکسسوری های خود دست زده و یا موهای خود را نوازش می کند می توان احتمال داد که زن به آن مرد علاقه دارد.

3.نحوه ارتباط چشمی زن با شما

عموما زنی که مردی را دوست دارد سعی می کند مدام به شما نگاه کرده و هنگامی که مرد به وی نگاه می کند روی خود را از او بگیرد تا به نوعی توجه مرد را جلب کند..

چه بسا گاهی ممکن است زن حالات چشم خود را در مقابل مرد تغییر دهد فرضا معصومانه به مرد نگاه کند یا به آرامی پلک بزند و..

 

زبان بدن زنی که دوستت دارد

4.گشاد شدن مردمک چشم

از دیگر مواردی که در زبان بدن زنی که دوستت دارد حائز اهمیت است گشاد شدن مردمک چشم زن می باشد..

گشاد شدن مردمک چشم زن به هنگام رو به رو شدن و دیدن مرد مورد علاقه اش می تواند نشانه ای از علاقمندی زن به وی باشد‌.

5.لمس گردن یا موها

پیشتر اشاره کردیم زنی که به شما علاقه دارد مدام به موها یا اکسسوری های خود دست می زند لذا برخی بانوان نیز علاوه بر لمس موهای خود به گردنشان هم دست می زنند تا مرد را تحریک کنند..

حال چرا اینکار را انجام می دهند؟ زیرا برخی مردان با مشاهده رگ گردن زنان و به طور کل گردن آن ها تحریک می شوند به همین سبب بانوان جهت جلب توجه مرد مورد علاقه خود به گردن اش هم دست می زند.

6.زنی که شما را دوست دارد خجالتی است

زبان بدن زنی که دوستت دارد کاملا خجالتی می باشد به نوعی که ممکن است با صحبت با شما ضربان قلبش تند بزند و یا نتواند جمله های خود را به هنگام حرف زدن با شما کامل کند.

زنی که شما را دوست دارد و خجالتی است ممکن است سر خود را مدام پایین بیاندازد و توجه شما را با نگاه های کوتاه و سریع خود جلب نماید.

7.استفاده از لب ها

علاوه بر گردن نیز، مردان با دیدن لب های بانوان هم دچار تحریک می شوند به همین سبب بانوان جهت جلب توجه مردی که به آن علاقه دارند ممکن است رژ لب روشن یا به طور کل جذابی را بر روی لب هایشان زده و هر از گاهی لب های خود را غنچه کرده و بخندند.

همچنین حرکت دادن مداوم لب ها می تواند نشانه از علاقه زن به مرد باشد.

8.ناخواسته به شما خیره شده یا از نگاه به شما اجتناب می ورزد

زبان بدن زنی که دوستت دارد در هر حال ممکن است تغییر کند چرا که گاهی ممکن است وقتی حواستان به وی نیست به شما خیره شده و از تماشای شما لذت ببرد و گاهی که در یک لحظه متوجه نگاه وی شوید از نگاه کردن شما اجتناب کرده و سرش را برگرداند.

اگر دیدید که زنی در حال نگاه کردنتان بود و به محض متوجه شدنتان حواس خودش را پرت کرد، می توانید احتمال عشق وی به خود را جدی تر بگیرید.

9.تند نفس کشیدن

گاهی زنان عاشق به هنگام رو به رو شدن با مرد مورد علاقه خود به سختی نفس می کشند فرضا تند تند نفس می کشند چرا که ضربان قلبشان بالا رفته و نمی توانند هیجانات و احساسات خود را در مقابل مرد کنترل نمایند.

10.خندیدن به هنگام حرف های مرد

زنی که به شما علاقه دارد به هنگام شنیدن حرف های شما حتی اگر صحبت خنده داری نباشد لبخند می زند یا خود را با خنده های کوتاه شاد نشان می دهد.

این زن می داند که لبخند زیبایی داشته و قصد دارد با خنده های خود به نوعی دلبری کند.همچنین ممکن است سعی کند گاها با ناز حرف بزند تا دوست داشتنی تر شناخته شود.

در جلسات مشاوره ازدواج نیز این امر مورد توجه قرار می گیرد که خوب است بانوان در طول روز به همسرشان لبخند بزنند و زیبایی خنده های خود را به ایشان یادآور شوند.

زبان بدن زنی که دوستت دارد

11.توجه مستمر به مرد

زبان بدن زنی که دوستت دارد، به سمت مرد مورد علاقه اش بوده به نوعی که به مرد توجه زیادی می کند فرضا اگر مرد در حال صحبت کردن است زن با دقت بسیار به حرف های مرد گوش می دهد.

12.حالات رفتاری اش را در مقابل مرد تغییر می دهد

زنی که به مردی علاقمند است سعی می کند در برابر او احساسات و هیجانات خود را ابراز نماید به همین سبب ممکن است در لحظه ای با توجه به موقعیت فردی آرام و با وقار بوده و در لحظه ای زنی شلوغ و خنده رو باشد و..

این زن دوست دارد مرد مورد علاقه اش چهره او را در حالات مختلف رفتاری ببیند و توجه او را جلب نماید.

13.با همه جدی ولی با شما راحت و صمیمی است

برخی بانوان به جهت نشان دادن علاقه خود به مردی که دوستش دارند، سعی می نمایند به شکلی واضح با سایر مردان ارتباطی سرد و سنگین داشته باشد ولی با مرد مورد علاقه اش رابطه ای صمیمی را برقرار سازد.

14.صحبت کردن با مرد درباره علایق وی

زن سعی می کند رابطه نزدیک تری با مرد برقرار سازد و بدین جهت درباره علایق و عادات مرد کنجکاو بوده و به مرور ابهامات خود در اینباره را با پرسش های متداول از مرد برطرف می سازد تا بتواند به شناخت خوبی از مرد مورد علاقه خود برسد.

15.حساس بودن بر روی مرد

عموما زنی که مردی را دوست دارد زمانی که مرد با زن دیگری حرف زده و می خندد احساس آزردگی کرده و پریشان می گردد، نمی تواند بر کارها تمرکز کند و سعی می کند از جمع خارج شود.

لذا آزردگی خاطر زن در حالات چهره وی با در هم بردن ابروها و یا گاز گرفتن محکم لب ها، به بالا یا زمین چشم دوختن برای فرار از مشاهده موقعیت و..مشهود می باشد.

و..

لذا در صورتی که مردان تمایل دارند با زبان بدن زنی که به وی علاقه دارند بیشتر آشنا شوند تنها کافیست با شماره درج شده در صفحه سایت تماس حاصل نمایند و از جلسات مشاوره حضوری یا آنلاین مایندیار بهره مند گردند.

آیا می توان از جلسات مشاوره آنلاین مایندیار بهره مند شد؟

بله علاوه بر جلسات حضوری نیز می توان از جلسات مشاوره آنلاین مایندیار بهره مند گردید تنها کافیست با شماره درج شده تماس حاصل گردد.

چطور به زن مورد علاقه مان ابراز علاقه کنیم؟

توصیه می گردد در این مسیر حتما از راهنمایی های مشاور روانشناس کمک گرفته شود چرا که راهنمایی های تخصصی ایشان می تواند در نحوه بیان و موقعیت لازم برای ابراز علاقه و افزایش برقراری ارتباط و ..موثر باشد.
لازم به ذکر است روانشناس هیچگونه دخالتی در این جریان نداشته و تنها نکات لازم را یادآور می شود.

جلسات مشاوره پیش از ازدواج چقدر طول می کشند؟

بسته به میزان نیاز زن و مرد جهت شناخت بیشتر یکدیگر پیش از ازدواج، مشکلات درون فردی و بین فردی شان و..تعداد جلسات مشاوره برای هر یک از افراد متغیر می باشد.

مرتبط بازبان بدن زنی که دوستت دارد

4.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها