مایندیار
18 نشانه و حرکات مردی که عاشق شماست

18 نشانه و حرکات مردی که عاشق شماست

مقدمه یکی از سوالاتی که در ذهن برخی بانوان ایجاد می گردد این است که نشانه ها و حرکات مردی که عاشق است و زنی را دوست دارد چیست؟ مردان عاشق چگونه رفتار می کنند و چطور می توان دریافت که مردی واقعا و از ته دل دوستمان دارد؟..در این محتوا قصد داریم به 18 نشانه و حرکات مردی که عاشق شماست اشاره کنیم تا بتوانید تا حدودی از احساسات واقعی مردی که دوستش دارید مطمئن گردید. بنابراین توصیه می کنیم در ادامه به موارد ذکر شده توجه داشته و با رفتارها و احساسات مردی که زنی را دوست دارد آشنا شوید.

18 نشانه و حرکات مردی که عاشق شماست

شاید این سوال برای بانوان ایجاد شده باشد که از کجا بفهمم مردی که به او علاقه دارم، من را دوست دارد یا خیر..

جالب توجه است مردی که عاشق شما باشد رفتارها و حرکاتی را انجام می دهد که خود به خود متوجه می شوید شما را دوست دارد..

اما باید توجه داشت نباید این احساس را با مشاهده هر رفتاری داشت و با مشاهده هر یک از حرکات مرد تصور کرد که او عاشق شماست.در ادامه نیز قصد داریم برخی نشانه های پنهان در حرکات مرد عاشق را بیان داریم..

نشانه های مرد عاشق چیست؟

اینکه مرد عاشق چگونه رفتار می کند و چرا برخی رفتارها و حرکات را مرتبا در نزد ما تکرار می کنند نیز مهم می باشند.به همین سبب قصد داریم در این بخش به برخی حرکات مردی که عاشق شماست اشاره کنیم.

 • به نیازهای شما توجه می کند
 • مرد عاشق نمی گذارد ناراحت شوید
 • برای علایق و خواسته هایتان ارزش قائل است
 • از شما و احساساتتان مراقبت می کند
 • مردی که دوستتان دارد شما را قضاوت نمی کند
 • به شما اعتماد دارد
 • برای خودش ارزش قائل است
 • اشتباهات خود را پذیرفته و آن ها را جبران می کند
 • با شما بدرفتاری نمی کند
 • دوست و رفیق شماست
 • حامی شما می باشد
 • شما را خوشحال می کند
 • شما را با دیگران مقایسه نمی کند
 • برایتان وقت می گذارد
 • با شما صادق و رو راست است
 • اهل دروغ و فریبکاری نیست
 • همدل و همراه شماست
 • شما و خودش را رشد می دهد
 • و..

1.به نیازهای شما توجه می کند

نشانه مردی که عاشق شماست، توجه به نیازها و درخواست های شما می باشد.

زمانی که مرد به نیاز هایتان توجه می کند و به ارزش هایتان احترام می گذارد نشان از روشن فکری او می باشد چرا که عقاید خود را بر شما تحمیل نکرده و سعی می کند به نیازها و خواسته هایتان احترام گذاشته و توجه کند.

2.مرد عاشق نمی گذارد ناراحت شوید

از دیگر نشانه و حرکات مردی که عاشق شماست این است که نمی‌تواند شما را ناراحت ببیند و اگر در حال ناراحتی و گریه باشید نیز سریعا می خواهد شما را از ناراحتی درآورده و احساسات مثبتی را در شما برقرار سازد.

3.برای علایق و خواسته هایتان ارزش قائل است

می دانیم که انسان ها با یکدیگر متفاوت هستند و علاقه و ارزش های متعددی دارند..

این نیز بین تمامی مردان و زنان وجود دارد بنابراین از جمله نشانه و حرکات مردی که عاشق شماست این است که برای خواسته ها، علایق و عقاید کسی که دوست دارد احترام و ارزش قائل است و خواسته های وی را کوچک نمی داند.

18 نشانه و حرکات مردی که عاشق شماست

4.از شما و احساساتتان مراقبت می کند

نشانه مردی که عاشق شماست نیز این است که از احساسات شما مراقبت می کند.

اگر ناراحت باشید سعی می کند حالتان را خوب کند، اگر احساس پریشانی می کنید شما را در آغوش می گیرد تا بدانید که می تواند به او تکیه کنید، اگر عصبانی باشید کمک می کند خشم خود را کنترل کنید و..

به طور کل از حرکات مردی که عاشق شماست، آرام کردن شما و مراقبت از احساساتتان می باشد.

5.مردی که دوستتان دارد شما را قضاوت نمی کند

یکی از مهم ترین نشانه های مردی که شما را دوست دارد این است که شما را قضاوت نکرده و به شما تهمت نمی زند.

این فرد به جای قضاوت کردن و تهمت زدن به زنی که دوستش دارد نیز سعی می نماید منطقی پیش رفته و پیش از قضاوت فکری نیز با وی صحبت کند.

6.به شما اعتماد دارد

شک داشتن به کسی که دوستش داریم بسیار آزاردهنده می باشد چرا که می تواند رابطه عاطفی را بسیار بیشتر از آنچه که تصور می کنیم خراب کند.

مردی که شما را دوست دارد به شما اعتماد داشته و با محدود ساختن شما که ناشی از شک می باشد، حرمت عشق و دوست داشتن را زیر سوال نمی برد.

7.برای خودش ارزش قائل است

آدمی تا خودش را دوست نداشته باشد نمی تواند دیگری را دوست داشته باشد.

مردی که شما را دوست دارد یاد گرفته که اول خودش را دوست داشته باشد.

این مرد برای خواسته ها و علایقش ارزش قائل است، به خود احترام می گذارد و به طور کل خودش را دوست دارد..کسی که با خودش مهربان نباشد نمی تواند با دیگران مهربان بوده و به آن ها مهر و عشق بورزد.

8.اشتباهات خود را پذیرفته و آن ها را جبران می کند

در یک رابطه عاطفی نیز نمی توانیم بگوییم هیچ از یک طرفین دچار اشتباه نمی شوند..

لذا از حرکات مردی که عاشق شماست، جبران کردن اشتباهات می باشد فرضا با معذرت خواهی کردن، کمک کردن در کارهای خانه و..

مردی که شما را دوست دارد به هنگام ناراحتی ها به جای بحث و دعوا با شما منطقی صحبت می کنند تا مشکل را حل سازد و این نیز می تواند یکی از راه های جبران

اشتباه پس از اتمام کدورت و ناراحتی باشد‌.

9.با شما بدرفتاری نمی کند

مردی که عاشق شماست به خود اجازه نمی دهد که با شما بدرفتاری کند، سر شما فریاد نمی زند و حتی کوچیک ترین آسیبی به شما نمی رساند.

بهتر است توجه داشت اگر مردی همسرش را کتک می زند نشانه دوست داشتن و غیرت نیست و نیاز است بانوان در صورت داشتن چنین همسری در جلسات مشاوره

پس از ازدواج یا زوج درمانی حضور یابند.

18 نشانه و حرکات مردی که عاشق شماست

10.دوست و رفیق شماست

از نشانه های مرد عاشق این است که پیش شما خودش است و نقش بازی نمی کند..شما می توانید کنار او خودتان باشید بدون آنکه نگران قضاوت و..از سوی او باشید.

11.حامی شما می باشد

مردی که شما را دوست دارد همیشه حامی شما بوده و اجازه نمی دهد که احساس تنهایی کنید.

12.شما را خوشحال می کند

خوشحال کردن همیشه به معنای خریدن هدیه نیست..نشانه مردی که عاشق شماست این است که دوست دارد شما همیشه بخندید و شاهد حال خوب شما باشد..فرضا سعی می کند با تعریف جوک و..شما را بخنداند، برایتان هدیه ای که دوست دارید بخرد و..

13.شما را با دیگران مقایسه نمی کند

مردی که به شما علاقمند است هرگز شما را با بانوان دیگر مقایسه نمی کند.

اگر نیاز باشد یکی از ایرادات شما را به شما گوشزد کند بدون اینکه شما را با دیگری مقایسه کند اشتباهاتتان را به آرامی و بدون دعوا افکنی و..بیان می دارد.

14.برایتان وقت می گذارد

مردی که عاشق شماست خودش برایتان وقت می گذارد و نیاز نیست دائما خود را برای وی یادآوری کنید.

او دوست دارد در طی روز با شما صحبت کند و با شما وقت بگذارند خصوصا در تایم های آزادی که دارد.

15.با شما صادق و رو راست است

از جمله نشانه های مرد عاشق این است که با شما رو راست می باشد..سعی نمی کند همه چیز را بزرگنمایی کرده و یا چیزی را از شما پنهان سازد..بلکه شما را بخشی از وجودش می داند.

16.اهل دروغ و فریبکاری نیست

مردان عاشق به زنی که دوستش دارند دروغ نمی گویند و او را فریب نمی دهند..برای احساسات وی ارزش قائل بوده و به طور کل ترجیح می دهند از دروغ پرهیز کنند تا

رابطه شان لطمه نبیند.

این مردان با شما نیز بازی نمی کنند فرضا یک روز باشند و ده روز نباشند..

17.همدل و همراه شماست

شما می توانید به وی اعتماد کرده و با ایشان درد و دل کنید.

مردی که عاشق شماست همیشه شنونده شما بوده و سعی می کند شما را درک کند.

18.شما و خودش را رشد می دهد

از حرکات مردی که عاشق شماست این است که راه پیشرفت خود و شما را سد نمی کند بلکه در مسیر پیشرفت و رشد شخصی هر دو تلاش می کند و می توان روی کمک هایش حساب نمود.

و..

به طور کل مردی که عاشق شماست قرار نیست همیشه هدیه های چند صد میلیونی به شما داده و یا خاطرات بسیار لاکچری را برایتان رقم بزند، گاهی با برخی رفتارهای ساده و عاشقانه می توان به عشق مردی پی برد که می توان در کنارش حال خوبی داشت.

لذا بانوان می توانند از جلسات مشاوره ازدواج و یا مشاوره قبل از ازدواج بهره مند گردند تا بتوانند در خصوص ویژگی های مردی که دوستش دارند با روانشناس صحبت نمایند تا بتوانند انتخاب درستی داشته باشند..

چه بسا مشاورین مایندیار به سبب تخصص و مهارت بالای خود در زمینه ارائه جلسات مشاوره می توانند راهنمای خوبی برای بانوانی باشند که دوست دارند اطلاعات بیشتر و جامع تری درباره نحوه برخورد و رفتار صحیح پیش از ازدواج با مرد مورد علاقه شان داشته باشند.

آیا در جلسات مشاوره می توان از نشانه های مرد عاشق مطلع گردید؟

بله در جلسات مشاوره می توان به صورت دقیق تر و تخصصی تر با نشانه ها و رفتارهای مرد عاشق آشنا شد که تنها کافیست با شماره درج شده تماس حاصل گردد.

آیا جلسات مشاوره قبل از ازدواج می توانند در شناخت مرد عاشق واقعی موثر باشند؟

بله در این جلسات تمامی نکات مورد نیاز از سوی روانشناس متخصص بیان می گردد.همچنین افراد می توانند ابهامات و سوالات خود را از روانشناس جویا شوند.

مرتبط با18 نشانه و حرکات مردی که عاشق شماست

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها